Konferencja "Fortyfikacje II wojny światowej - od zapomnienia do zagospodarowania"

Stowarzyszenie Fortiso ma zaszczyt zaprosić na konferencję p.t. "Fortyfikacje II wojny światowej - od zapomnienia do zagospodarowania". Konferencja odbędzie się w dn. 16.05.2009 ,godz. 10.00 - 17:00, w Gimnazjum im. Jana Matejki, ul. Kolejowa 15, w Zabierzowie k. Krakowa. Na konferencji przewidujemy wygłoszenie szeregu referatów z dwóch podstawowych dziedzin:

  • prezentacja najnowszych opracowań historycznych, naukowych oraz popularno-naukowych w dziedzinie fortyfikacji z okresu wojen światowych;
  • prezentacja przykładów zagospodarowania zachowanych obiektów pofortecznych.

Dla osób obecnych na konferencji przewidujemy przygotowanie publikacji z referatami oraz z tekstami dodatkowymi. W celu przygotowania odpowiedniej ilości egzemplarzy publikacji prosimy osoby potencjalnie zainteresowane o zgłoszenie chęci obecności na konferencji pod adresem konferencja@fortiso.com .

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Plan konferencji:

9.30 - 10.00 Rejestracja zaproszonych uczestników

10.00-10.30 OTWARCIE KONFERENCJI
- Przywitanie
- Rozdanie dyplomów uczniom nagrodzonym w konkursie "Moja rodzina w II wojnie światowej"
- Prezentacja multimedialna "Oddział partyzancki Błyskawica" przygotowana przez uczniów z Gimnazjum

10.30 - 12.00 REFERATY cz.1
1. Maciej Śledziński, Kraków - Pozycja b-1 - Odcinek południowy na tle innych niemieckich fortyfikacji z roku 1944
2. Jacek Stefański, Bolechowice - Fortyfikacje OKH Stellung 'b1' w okolicach Rudawy
3. Andrzej Ditrich, Sopot - Artyleria przeciwpancerna w niemieckiej fortyfikacji polowej 1944-45

12.00-12.15 przerwa kawowa

12.15 - 13.45 REFERATY cz.2
4. Piotr Sadowski, Pcim - Niemieckie fortyfikacje w Beskidzie Myślenickim - budowa, wykorzystanie bojowe, stan obecny
5. Marcin Dudek, Gdynia - Twierdza Gdynia 1945
6. Ryszard Szopa, Bytom - Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląsk" - problematyka konserwatorska

15.00 -15.30 przerwa obiadowa

15.30 - 17.00 REFERATY cz.4
9. Przemysław Jaskółowski, Kraków - Działania wojenne w 1914 roku we wspomnieniach artylerzysty
10.Janusz Ryt, Pszczyna - Tajność polskich przygotowań obronnych w 1939 r. na przykładzie Grupy Operacyjnej "Bielsko"
11. Szymon Kalicki, Dariusz Krzyształowski, Kraków - "Linia Mołotowa" - Rawsko Ruski RU punkt oporu "Goraje"

17.00 - 17.15 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


O Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia FORTISO jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań oraz działań mających chronić obiekty o charakterze zabytkowym związane z fortyfikacjami. Jednocześnie staramy się wypracowywać i propagować właściwe standardy w zakresie sposobów obchodzenia się z zabytkami fortyfikacji oraz zapobiegać nieprawidłowym działaniom na tym polu.

Zmierzamy także do poszerzania stanu wiedzy o fortyfikacjach poprzez badania archiwalne i terenowe oraz upowszechniania tej wiedzy poprzez publikacje drukowane i elektroniczne na stronach sieci Internet. Działamy także na rzecz popularyzacji wyników badań i wiedzy ogólnej o zabytkach fortyfikacji w społeczeństwie, czyli przez organizację konferencji, odczytów i organizowanie imprez popularyzatorskich związanych z fortyfikacjami. Łączy się z tym wspieranie wymiany informacji pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się fortyfikacjami w kraju i za granicą, m.in. takimi jak: stosowne urzędy, organy samorządu, stowarzyszenia, muzea, kolekcjonerzy, archiwa, środowiska naukowe, czy autorzy publikacji.

Podejmujemy współpracę ze służbami konserwacji zabytków i innymi stosownymi urzędami i organizacjami w zakresie wspierania właściwych działań chroniących substancję zabytków fortyfikacji, takich jak rewitalizacje, rekonstrukcje i działalność kolekcjonerska prowadzona w szczególności przez podmioty nie związane profesjonalnie z ochroną zabytków.

Staramy się zapewniać wzrost standardów tych działań poprzez wsparcie wymiany informacji mającej na celu doradztwo w zakresie porad prawnych, konserwatorskich, współpracy z lokalną administracją i opiniowanie działań innych podmiotów, które to działania ingerują w materię zabytkowych budowli obronnych i innych obiektów fortyfikacji.

Prowadzimy wszelkie inne działania zbieżne z celem działalności Stowarzyszenia.

Zadania te realizuje grupa ludzi dzielących wspólną pasję, oraz mających na celu podejmowanie różnych działań chroniących zabytkowe obiekty fortyfikacyjne. Wszystkiemu staramy się nadać wysoki wręcz profesjonalny poziom.